Kurzemes Radio Dzīvais 01.11.2019.

Laura Raila, Didzis Soste
+371 63341417
+371 20824444