Novadu ziņas 11.10.2019.

Pāvilosta
+371 63341417
+371 20824444