Novadu ziņas 12.07.2019.

Pāvilosta
+371 63341417
+371 20824444