No saknēm līdz galotnei

Ar 9. augustu Kurzemes Radio ēterā izskan jauns un izzinošs raidījumu cikls ar mērķi skaidrot sabiedrībai Latvijas mežu apsaimniekošanas nozīmību un ilgtspējību. Kopā plānoti astoņi vērtīgi raidījumi, kuru galvenais vadmotīvs būs mežs. Raidījumu vada Adelīna Anna Ziemele, producente Dace Blathena.

Latvijas meža nozares produkcija ir konkurētspējīga, ar augstu pievienoto vērtību un, lai saglabātu meža nozares attīstības procesu Latvijā, ir nepieciešams zinātniskais potenciāls un atbilstošs cilvēkresursu prasmju līmenis. Raidījuma vadītāja sarunāsies ar nozari pārstāvošiem ekspertiem, speciālistiem un viedokļu līderiem, lai pēc iespējas plašāk atspoguļotu un skaidrotu nozares aktualitātes un problēmjautājumus. Raidījuma sarunās plānots iesaistīt praktizējošus AS “Latvijas Valsts Meži” pārstāvjus, mežu apsaimniekotājus, nozares zinātniekus, LLU mācībspēkus, Zemkopības ministrijas speciālistus, pārstāvjus no Dabas aizsardzības un citām saistītām organizācijām.

Raidījumu cikls “No saknēm līdz galotnei” Kurzemes Radio ēterā katru otro otrdienu plkst. 14:10. Noslēdzošais raidījums – 15. novembrī.

Projektu finansē “Valsts meža attīstības fonds”.
+371 63341417
+371 20824444