Svētdiena

06:00 – 10:00 Rīta mūzika
10:00 – 11:00 Saulainā rīta koncerts (atkārtojums)
11:00 – 16:00 Mūzika saulainai dienai
16:00 – 17:00 Radioskatuve (atkārtojums)
17:00 – 21:00 Mūzika gaišākam vakaram
21:00 – 22:00 Laba mūzika labiem cilvēkiem
22:00 – 06:00 Nakts mūzika
+371 63341417
+371 20824444