Raidījums “Zemes Elpa”

Mēs katrs atsevišķi un visi kopā veidojam vidi, kurā dzīvojam. Spējam to ietekmēt gan pozitīvi, gan arī negatīvi, taču apzināmies, ka dzīvojot sakoptā vidē ir daudz patīkamāk.

Dabas, vides un ekosistēmas saglabāšana, jēgpilna apsaimniekošana un ilgtspējīgas pastāvēšanas nodrošināšana ir eksistenciāli svarīgi ikvienam no mums. Gluži kā strauti veido jūru, mēs veidojam vidi.

Raidījums “Zemes Elpa” otrdienās plkst. 14:00 Tevi iepazīstinās, atgādinās un informēs par dažādām ar dabu, vidi un ekosistēmas saistītām problēmām un to risināšanas metodēm, lai kopā mēs veidotu tīru, drošu un ilgtspējīgu pasauli, kurā dzīvojam.

Atkārtojumu iespējams noklausīties arhīvā.

Raidījumu finansiāli atbalsta: Latvijas vides aizsardzības fonds
+371 63341417
+371 20824444